ท้องฟ้าเสียงเพลงทะเล https://sasibee.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-10-2010&group=15&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-10-2010&group=15&gblog=14 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอแรงบันดาลใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-10-2010&group=15&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-10-2010&group=15&gblog=14 Sun, 03 Oct 2010 3:00:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=11-09-2010&group=15&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=11-09-2010&group=15&gblog=13 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=11-09-2010&group=15&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=11-09-2010&group=15&gblog=13 Sat, 11 Sep 2010 0:51:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-08-2010&group=15&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-08-2010&group=15&gblog=12 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[colors of the rainbow]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-08-2010&group=15&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-08-2010&group=15&gblog=12 Mon, 23 Aug 2010 21:06:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=15-08-2010&group=15&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=15-08-2010&group=15&gblog=11 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันท่องเที่ยวในเดือน มิ.ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=15-08-2010&group=15&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=15-08-2010&group=15&gblog=11 Sun, 15 Aug 2010 2:56:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-06-2010&group=15&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-06-2010&group=15&gblog=10 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[make a wish]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-06-2010&group=15&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-06-2010&group=15&gblog=10 Thu, 03 Jun 2010 4:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-12-2009&group=12&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-12-2009&group=12&gblog=50 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[หนาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-12-2009&group=12&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-12-2009&group=12&gblog=50 Sat, 05 Dec 2009 1:48:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-10-2009&group=12&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-10-2009&group=12&gblog=49 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนแปลกหน้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-10-2009&group=12&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-10-2009&group=12&gblog=49 Sat, 31 Oct 2009 2:48:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-10-2009&group=12&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-10-2009&group=12&gblog=48 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[one day in Venezia]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-10-2009&group=12&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-10-2009&group=12&gblog=48 Fri, 23 Oct 2009 17:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-10-2009&group=12&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-10-2009&group=12&gblog=46 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-10-2009&group=12&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-10-2009&group=12&gblog=46 Tue, 06 Oct 2009 8:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-09-2009&group=12&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-09-2009&group=12&gblog=45 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[Love Show]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-09-2009&group=12&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-09-2009&group=12&gblog=45 Mon, 28 Sep 2009 7:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-09-2009&group=12&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-09-2009&group=12&gblog=43 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ท้องฟ้าบนผืนน้ำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-09-2009&group=12&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-09-2009&group=12&gblog=43 Wed, 23 Sep 2009 18:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-08-2009&group=12&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-08-2009&group=12&gblog=41 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[Helsinki]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-08-2009&group=12&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-08-2009&group=12&gblog=41 Mon, 17 Aug 2009 15:02:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-08-2009&group=12&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-08-2009&group=12&gblog=40 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[Yes..or..No]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-08-2009&group=12&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-08-2009&group=12&gblog=40 Fri, 14 Aug 2009 16:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-08-2009&group=12&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-08-2009&group=12&gblog=39 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[what about.... :)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-08-2009&group=12&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-08-2009&group=12&gblog=39 Thu, 06 Aug 2009 4:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-07-2009&group=12&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-07-2009&group=12&gblog=38 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ณ ทีหนึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-07-2009&group=12&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-07-2009&group=12&gblog=38 Fri, 31 Jul 2009 17:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-07-2009&group=12&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-07-2009&group=12&gblog=37 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-07-2009&group=12&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-07-2009&group=12&gblog=37 Mon, 27 Jul 2009 23:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=26-07-2009&group=12&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=26-07-2009&group=12&gblog=36 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้องเป็นเพลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=26-07-2009&group=12&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=26-07-2009&group=12&gblog=36 Sun, 26 Jul 2009 2:03:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-07-2009&group=12&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-07-2009&group=12&gblog=35 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-07-2009&group=12&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-07-2009&group=12&gblog=35 Fri, 24 Jul 2009 18:55:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=11-07-2009&group=12&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=11-07-2009&group=12&gblog=34 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[กำแพง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=11-07-2009&group=12&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=11-07-2009&group=12&gblog=34 Sat, 11 Jul 2009 17:16:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-07-2009&group=12&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-07-2009&group=12&gblog=33 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ในมุมมุมหนึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-07-2009&group=12&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-07-2009&group=12&gblog=33 Mon, 06 Jul 2009 17:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-06-2009&group=12&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-06-2009&group=12&gblog=32 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดห้วยมงคล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-06-2009&group=12&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-06-2009&group=12&gblog=32 Mon, 29 Jun 2009 4:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=26-06-2009&group=12&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=26-06-2009&group=12&gblog=31 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=26-06-2009&group=12&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=26-06-2009&group=12&gblog=31 Fri, 26 Jun 2009 11:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-06-2009&group=12&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-06-2009&group=12&gblog=30 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-06-2009&group=12&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-06-2009&group=12&gblog=30 Fri, 19 Jun 2009 17:33:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-06-2009&group=12&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-06-2009&group=12&gblog=29 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่แห่งนี้...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-06-2009&group=12&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-06-2009&group=12&gblog=29 Sat, 13 Jun 2009 0:04:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-05-2009&group=12&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-05-2009&group=12&gblog=28 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[Dek-Dek]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-05-2009&group=12&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-05-2009&group=12&gblog=28 Sun, 24 May 2009 15:25:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=15-05-2009&group=12&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=15-05-2009&group=12&gblog=27 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[บอบบาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=15-05-2009&group=12&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=15-05-2009&group=12&gblog=27 Fri, 15 May 2009 5:13:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-05-2009&group=12&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-05-2009&group=12&gblog=26 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่างเวลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-05-2009&group=12&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-05-2009&group=12&gblog=26 Tue, 12 May 2009 16:28:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-05-2009&group=12&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-05-2009&group=12&gblog=22 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[^_^ฟ้าใส ดอกไม้สวย^_^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-05-2009&group=12&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-05-2009&group=12&gblog=22 Sat, 02 May 2009 2:10:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2009&group=12&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2009&group=12&gblog=21 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้...ยิ้ม ..-^_^-..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2009&group=12&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2009&group=12&gblog=21 Tue, 28 Apr 2009 17:40:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=20-04-2009&group=12&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=20-04-2009&group=12&gblog=20 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=20-04-2009&group=12&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=20-04-2009&group=12&gblog=20 Mon, 20 Apr 2009 17:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-04-2009&group=12&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-04-2009&group=12&gblog=19 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-04-2009&group=12&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-04-2009&group=12&gblog=19 Thu, 16 Apr 2009 19:29:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-04-2009&group=12&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-04-2009&group=12&gblog=18 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[มอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-04-2009&group=12&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-04-2009&group=12&gblog=18 Sun, 12 Apr 2009 2:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-04-2009&group=12&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-04-2009&group=12&gblog=17 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[29/03/09 เดินทางกลับ(ไม่อยากกลับ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-04-2009&group=12&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-04-2009&group=12&gblog=17 Sun, 05 Apr 2009 17:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=04-04-2009&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=04-04-2009&group=12&gblog=16 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ขัันเวลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=04-04-2009&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=04-04-2009&group=12&gblog=16 Sat, 04 Apr 2009 17:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-04-2009&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-04-2009&group=12&gblog=15 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เท้าคู่เดิม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-04-2009&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-04-2009&group=12&gblog=15 Thu, 02 Apr 2009 15:00:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-02-2009&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-02-2009&group=12&gblog=14 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึก ความงาม เดินทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-02-2009&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-02-2009&group=12&gblog=14 Sat, 28 Feb 2009 3:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-02-2009&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-02-2009&group=12&gblog=13 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[Home alone...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-02-2009&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-02-2009&group=12&gblog=13 Mon, 23 Feb 2009 0:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-02-2009&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-02-2009&group=12&gblog=12 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-02-2009&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-02-2009&group=12&gblog=12 Mon, 16 Feb 2009 5:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=09-02-2009&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=09-02-2009&group=12&gblog=11 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบไม่พบเหตุ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=09-02-2009&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=09-02-2009&group=12&gblog=11 Mon, 09 Feb 2009 4:35:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=08-02-2009&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=08-02-2009&group=12&gblog=10 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=08-02-2009&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=08-02-2009&group=12&gblog=10 Sun, 08 Feb 2009 3:56:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-12-2008&group=11&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-12-2008&group=11&gblog=96 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวเล่าส่งท้ายปีเก่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-12-2008&group=11&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-12-2008&group=11&gblog=96 Tue, 30 Dec 2008 6:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-12-2008&group=11&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-12-2008&group=11&gblog=95 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดเปลี่ยน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-12-2008&group=11&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-12-2008&group=11&gblog=95 Sat, 13 Dec 2008 22:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-12-2008&group=11&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-12-2008&group=11&gblog=93 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ในความสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-12-2008&group=11&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-12-2008&group=11&gblog=93 Wed, 03 Dec 2008 4:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-12-2008&group=11&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-12-2008&group=11&gblog=92 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-12-2008&group=11&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-12-2008&group=11&gblog=92 Mon, 01 Dec 2008 8:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-11-2008&group=11&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-11-2008&group=11&gblog=91 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ้มน้อยๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-11-2008&group=11&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-11-2008&group=11&gblog=91 Sat, 29 Nov 2008 5:59:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=21-11-2008&group=11&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=21-11-2008&group=11&gblog=90 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ในหนึ่งวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=21-11-2008&group=11&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=21-11-2008&group=11&gblog=90 Fri, 21 Nov 2008 5:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-11-2008&group=11&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-11-2008&group=11&gblog=89 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-11-2008&group=11&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-11-2008&group=11&gblog=89 Wed, 19 Nov 2008 6:59:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-11-2008&group=11&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-11-2008&group=11&gblog=88 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้เวลา....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-11-2008&group=11&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-11-2008&group=11&gblog=88 Fri, 07 Nov 2008 19:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-11-2008&group=11&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-11-2008&group=11&gblog=87 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[TAG.. ท่องเที่ยวไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-11-2008&group=11&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-11-2008&group=11&gblog=87 Sun, 02 Nov 2008 18:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-10-2008&group=11&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-10-2008&group=11&gblog=86 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าเรื่อง ของฝาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-10-2008&group=11&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-10-2008&group=11&gblog=86 Fri, 31 Oct 2008 5:27:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-10-2008&group=11&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-10-2008&group=11&gblog=85 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[^__^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-10-2008&group=11&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-10-2008&group=11&gblog=85 Mon, 27 Oct 2008 2:41:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-10-2008&group=11&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-10-2008&group=11&gblog=84 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยงคืน(นาน)แล้ว....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-10-2008&group=11&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-10-2008&group=11&gblog=84 Sat, 25 Oct 2008 5:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-10-2008&group=11&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-10-2008&group=11&gblog=83 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ไกด์นำทาง....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-10-2008&group=11&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-10-2008&group=11&gblog=83 Wed, 22 Oct 2008 20:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-10-2008&group=11&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-10-2008&group=11&gblog=82 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[^__^ความงามที่ซ่อนอยู่^__^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-10-2008&group=11&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-10-2008&group=11&gblog=82 Sat, 18 Oct 2008 4:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-10-2008&group=11&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-10-2008&group=11&gblog=81 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูใบไม้ร่วง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-10-2008&group=11&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-10-2008&group=11&gblog=81 Tue, 14 Oct 2008 3:43:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-10-2008&group=11&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-10-2008&group=11&gblog=80 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[โปสการ์ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-10-2008&group=11&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-10-2008&group=11&gblog=80 Fri, 10 Oct 2008 18:12:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-10-2008&group=11&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-10-2008&group=11&gblog=79 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดจะกลั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-10-2008&group=11&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-10-2008&group=11&gblog=79 Tue, 07 Oct 2008 6:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-09-2008&group=11&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-09-2008&group=11&gblog=78 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงเพลงกับท้องฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-09-2008&group=11&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-09-2008&group=11&gblog=78 Tue, 30 Sep 2008 3:39:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-09-2008&group=11&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-09-2008&group=11&gblog=77 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันพยายามแล้ว.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-09-2008&group=11&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-09-2008&group=11&gblog=77 Mon, 29 Sep 2008 1:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-09-2008&group=11&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-09-2008&group=11&gblog=75 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวระหว่างทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-09-2008&group=11&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-09-2008&group=11&gblog=75 Sat, 27 Sep 2008 1:39:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-09-2008&group=11&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-09-2008&group=11&gblog=73 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงจันทร์...เธอฝันไกล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-09-2008&group=11&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-09-2008&group=11&gblog=73 Sun, 14 Sep 2008 0:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-09-2008&group=11&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-09-2008&group=11&gblog=72 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำวนวนเวียนเวียน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-09-2008&group=11&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-09-2008&group=11&gblog=72 Fri, 12 Sep 2008 0:29:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-09-2008&group=11&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-09-2008&group=11&gblog=71 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปกับฉันไหม!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-09-2008&group=11&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-09-2008&group=11&gblog=71 Wed, 10 Sep 2008 17:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-09-2008&group=11&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-09-2008&group=11&gblog=70 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[กลัว.....(อะไร?)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-09-2008&group=11&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=06-09-2008&group=11&gblog=70 Sat, 06 Sep 2008 16:25:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-09-2008&group=11&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-09-2008&group=11&gblog=69 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[สุข...ดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-09-2008&group=11&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-09-2008&group=11&gblog=69 Mon, 01 Sep 2008 16:44:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-08-2008&group=11&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-08-2008&group=11&gblog=67 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่าง....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-08-2008&group=11&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=27-08-2008&group=11&gblog=67 Wed, 27 Aug 2008 17:21:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-08-2008&group=11&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-08-2008&group=11&gblog=66 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เศษในส่วนฝัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-08-2008&group=11&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-08-2008&group=11&gblog=66 Mon, 25 Aug 2008 14:37:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-08-2008&group=11&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-08-2008&group=11&gblog=65 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่องราตรีสีดำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-08-2008&group=11&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-08-2008&group=11&gblog=65 Tue, 12 Aug 2008 5:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-08-2008&group=11&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-08-2008&group=11&gblog=64 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจเปื้อนน้ำฝน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-08-2008&group=11&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-08-2008&group=11&gblog=64 Thu, 07 Aug 2008 18:40:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-07-2008&group=11&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-07-2008&group=11&gblog=63 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ท้องฟ้า..ทะเล..จินตนาการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-07-2008&group=11&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-07-2008&group=11&gblog=63 Wed, 30 Jul 2008 5:17:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-07-2008&group=11&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-07-2008&group=11&gblog=62 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[หลงรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-07-2008&group=11&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-07-2008&group=11&gblog=62 Fri, 25 Jul 2008 16:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-07-2008&group=11&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-07-2008&group=11&gblog=61 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[รัตติกาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-07-2008&group=11&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-07-2008&group=11&gblog=61 Tue, 22 Jul 2008 5:18:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-07-2008&group=11&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-07-2008&group=11&gblog=60 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุ่งหญ้า....สีฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-07-2008&group=11&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-07-2008&group=11&gblog=60 Sat, 19 Jul 2008 1:01:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-07-2008&group=11&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-07-2008&group=11&gblog=59 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่องว่าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-07-2008&group=11&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-07-2008&group=11&gblog=59 Thu, 17 Jul 2008 5:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-07-2008&group=11&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-07-2008&group=11&gblog=58 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำพัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-07-2008&group=11&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-07-2008&group=11&gblog=58 Mon, 14 Jul 2008 5:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-07-2008&group=11&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-07-2008&group=11&gblog=57 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจ ธรรมชาติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-07-2008&group=11&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-07-2008&group=11&gblog=57 Sat, 05 Jul 2008 21:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-06-2008&group=11&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-06-2008&group=11&gblog=56 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพ: Tag บ่งบอกตัวตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-06-2008&group=11&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-06-2008&group=11&gblog=56 Mon, 30 Jun 2008 15:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-06-2008&group=11&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-06-2008&group=11&gblog=55 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[สงบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-06-2008&group=11&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-06-2008&group=11&gblog=55 Tue, 24 Jun 2008 2:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-06-2008&group=11&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-06-2008&group=11&gblog=54 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าห่ม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-06-2008&group=11&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-06-2008&group=11&gblog=54 Wed, 18 Jun 2008 21:42:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-06-2008&group=11&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-06-2008&group=11&gblog=53 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่อนไหวและบอบบาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-06-2008&group=11&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=14-06-2008&group=11&gblog=53 Sat, 14 Jun 2008 1:39:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-06-2008&group=11&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-06-2008&group=11&gblog=52 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[บางเวลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-06-2008&group=11&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-06-2008&group=11&gblog=52 Thu, 12 Jun 2008 4:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-06-2008&group=11&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-06-2008&group=11&gblog=51 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขเล็กๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-06-2008&group=11&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-06-2008&group=11&gblog=51 Tue, 10 Jun 2008 12:38:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-06-2008&group=11&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-06-2008&group=11&gblog=50 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[พลัดพราก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-06-2008&group=11&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-06-2008&group=11&gblog=50 Sat, 07 Jun 2008 4:06:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-06-2008&group=11&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-06-2008&group=11&gblog=49 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้สีฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-06-2008&group=11&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-06-2008&group=11&gblog=49 Tue, 03 Jun 2008 14:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-06-2008&group=11&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-06-2008&group=11&gblog=48 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันดีดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-06-2008&group=11&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=01-06-2008&group=11&gblog=48 Sun, 01 Jun 2008 4:08:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-05-2008&group=11&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-05-2008&group=11&gblog=47 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[นิ่ง(ไหว)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-05-2008&group=11&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=29-05-2008&group=11&gblog=47 Thu, 29 May 2008 3:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-05-2008&group=11&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-05-2008&group=11&gblog=46 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[บางแสน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-05-2008&group=11&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-05-2008&group=11&gblog=46 Wed, 28 May 2008 3:57:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-05-2008&group=11&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-05-2008&group=11&gblog=45 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[สีสัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-05-2008&group=11&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-05-2008&group=11&gblog=45 Fri, 23 May 2008 16:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-05-2008&group=11&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-05-2008&group=11&gblog=44 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ความรู้สึก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-05-2008&group=11&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=19-05-2008&group=11&gblog=44 Mon, 19 May 2008 3:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-05-2008&group=11&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-05-2008&group=11&gblog=43 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินทาง....สั้น...สั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-05-2008&group=11&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=16-05-2008&group=11&gblog=43 Fri, 16 May 2008 3:23:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-05-2008&group=11&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-05-2008&group=11&gblog=42 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือนราง!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-05-2008&group=11&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=13-05-2008&group=11&gblog=42 Tue, 13 May 2008 6:19:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-05-2008&group=11&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-05-2008&group=11&gblog=41 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[Friends......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-05-2008&group=11&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=10-05-2008&group=11&gblog=41 Sat, 10 May 2008 17:01:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=08-05-2008&group=11&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=08-05-2008&group=11&gblog=40 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[^__^ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=08-05-2008&group=11&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=08-05-2008&group=11&gblog=40 Thu, 08 May 2008 17:59:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-05-2008&group=11&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-05-2008&group=11&gblog=39 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดลูกหูลูกตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-05-2008&group=11&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-05-2008&group=11&gblog=39 Mon, 05 May 2008 22:46:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-05-2008&group=11&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-05-2008&group=11&gblog=38 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[จักรวาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-05-2008&group=11&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=03-05-2008&group=11&gblog=38 Sat, 03 May 2008 4:02:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-05-2008&group=11&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-05-2008&group=11&gblog=37 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังซิ.....ท้องฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-05-2008&group=11&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-05-2008&group=11&gblog=37 Fri, 02 May 2008 1:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=36 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ลุก นิ่ง นิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=36 Mon, 28 Apr 2008 18:21:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=35 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[หอบหัวใจหนีคันศร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=35 Mon, 28 Apr 2008 17:34:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=34 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวผ่านสายฝน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=34 Mon, 28 Apr 2008 17:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=33 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[หนทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=33 Mon, 28 Apr 2008 17:28:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=32 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[จับดอกไม้ในแจกันออกเริงระบำบนท้องฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=32 Mon, 28 Apr 2008 17:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=31 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[พื้นเพดานสีขาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=31 Mon, 28 Apr 2008 17:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=30 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ความกว้างของชีวิต......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=30 Mon, 28 Apr 2008 17:23:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=29 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันเดินไปเรื่อยเรื่อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=29 Mon, 28 Apr 2008 17:22:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=28 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[จินตนาการสีขาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=28 Mon, 28 Apr 2008 17:20:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=27 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[นิ่งๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=27 Mon, 28 Apr 2008 17:19:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=26 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงยามค่ำคืน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=26 Mon, 28 Apr 2008 17:16:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=25 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใครเปลี่ยนความฝันของฉันได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=25 Mon, 28 Apr 2008 17:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=24 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[มุม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=24 Mon, 28 Apr 2008 17:13:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=23 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนพร่ำ ทั้งนอกและใน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=23 Mon, 28 Apr 2008 17:11:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=22 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[นิ่ง เงียบ เคลื่อนไหว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=22 Mon, 28 Apr 2008 17:10:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=21 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ้มสู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=21 Mon, 28 Apr 2008 17:07:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=20 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[พระจันทร์สีขาวบนพื้นฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=20 Mon, 28 Apr 2008 17:06:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=19 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทุกข์ในดวงตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=19 Mon, 28 Apr 2008 17:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=18 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่หลับไม่หลับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=18 Mon, 28 Apr 2008 17:02:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=17 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[บังเอิญ........... หรอ?!"?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=17 Mon, 28 Apr 2008 17:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=16 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่คี่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=16 Mon, 28 Apr 2008 16:58:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=15 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ละเมอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=15 Mon, 28 Apr 2008 16:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=14 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เพ้อเพ้อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=14 Mon, 28 Apr 2008 16:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=13 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[:).]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=13 Mon, 28 Apr 2008 16:52:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=12 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงนางฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=12 Mon, 28 Apr 2008 16:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=11 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามหาความฝัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=11 Mon, 28 Apr 2008 16:46:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=10 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[เงาสะท้อนแสง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=10 Mon, 28 Apr 2008 16:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-02-2014&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-02-2014&group=17&gblog=1 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-02-2014&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=25-02-2014&group=17&gblog=1 Tue, 25 Feb 2014 5:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-01-2012&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-01-2012&group=16&gblog=1 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่อีกแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-01-2012&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-01-2012&group=16&gblog=1 Sun, 22 Jan 2012 22:37:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-05-2010&group=15&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-05-2010&group=15&gblog=9 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[รังนก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-05-2010&group=15&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-05-2010&group=15&gblog=9 Sat, 22 May 2010 2:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-04-2010&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-04-2010&group=15&gblog=7 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้กำลังผลิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-04-2010&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=18-04-2010&group=15&gblog=7 Sun, 18 Apr 2010 17:27:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-03-2010&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-03-2010&group=15&gblog=6 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยตามแรงชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-03-2010&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-03-2010&group=15&gblog=6 Fri, 05 Mar 2010 4:31:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-03-2010&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-03-2010&group=15&gblog=5 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[Love you !]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-03-2010&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-03-2010&group=15&gblog=5 Tue, 02 Mar 2010 5:17:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-02-2010&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-02-2010&group=15&gblog=4 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[yippy!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-02-2010&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=17-02-2010&group=15&gblog=4 Wed, 17 Feb 2010 4:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-01-2010&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-01-2010&group=15&gblog=2 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-01-2010&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=30-01-2010&group=15&gblog=2 Sat, 30 Jan 2010 3:08:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-01-2010&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-01-2010&group=15&gblog=1 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทร์ปีใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-01-2010&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-01-2010&group=15&gblog=1 Tue, 12 Jan 2010 2:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-10-2009&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-10-2009&group=13&gblog=4 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-10-2009&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=23-10-2009&group=13&gblog=4 Fri, 23 Oct 2009 9:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-07-2009&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-07-2009&group=13&gblog=3 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-07-2009&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-07-2009&group=13&gblog=3 Wed, 22 Jul 2009 18:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-07-2009&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-07-2009&group=13&gblog=2 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-07-2009&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-07-2009&group=13&gblog=2 Sun, 05 Jul 2009 17:51:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-06-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-06-2009&group=13&gblog=1 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-06-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=22-06-2009&group=13&gblog=1 Mon, 22 Jun 2009 17:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-02-2009&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-02-2009&group=12&gblog=9 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วง....โรย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-02-2009&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=05-02-2009&group=12&gblog=9 Thu, 05 Feb 2009 5:26:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-01-2009&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-01-2009&group=12&gblog=8 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ในใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-01-2009&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=31-01-2009&group=12&gblog=8 Sat, 31 Jan 2009 0:50:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-01-2009&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-01-2009&group=12&gblog=7 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ้มน้อยๆสุขเล็กๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-01-2009&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=24-01-2009&group=12&gblog=7 Sat, 24 Jan 2009 4:29:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=21-01-2009&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=21-01-2009&group=12&gblog=6 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[มองให้เป็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=21-01-2009&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=21-01-2009&group=12&gblog=6 Wed, 21 Jan 2009 8:20:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-01-2009&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-01-2009&group=12&gblog=5 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมดวงจันทร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-01-2009&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=12-01-2009&group=12&gblog=5 Mon, 12 Jan 2009 21:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-01-2009&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-01-2009&group=12&gblog=3 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตล่อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-01-2009&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=07-01-2009&group=12&gblog=3 Wed, 07 Jan 2009 16:39:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-01-2009&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-01-2009&group=12&gblog=2 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ้ม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-01-2009&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=02-01-2009&group=12&gblog=2 Fri, 02 Jan 2009 19:07:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=9 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลสีดำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=9 Mon, 28 Apr 2008 16:42:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=8 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[she believes...she can fly.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=8 Mon, 28 Apr 2008 16:38:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=7 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่หกวันที่เจ็ด...ภูกระดึง.................(เบื้องหลัง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=7 Mon, 28 Apr 2008 16:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=6 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ห้า...ภูกระดึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=6 Mon, 28 Apr 2008 16:31:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=5 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สี่..ภูกระดึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=5 Mon, 28 Apr 2008 16:29:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=4 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สามบนภูกระดึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=4 Mon, 28 Apr 2008 16:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=3 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูกระดึงวันที่สอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=3 Mon, 28 Apr 2008 16:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=2 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูกระดึง1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=2 Mon, 28 Apr 2008 16:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=1 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[B1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=11&gblog=1 Mon, 28 Apr 2008 16:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=8 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[:) :) :) :) :)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=8 Mon, 28 Apr 2008 16:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=7 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[:) :) :) :)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=7 Mon, 28 Apr 2008 15:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=6 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[:) :) :)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=6 Mon, 28 Apr 2008 15:50:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=4 https://sasibee.bloggang.com/rss <![CDATA[:) :) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasibee&month=28-04-2008&group=10&gblog=4 Mon, 28 Apr 2008 15:48:14 +0700